פרשת האזינו שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

 

פרשת האזינו

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/haazinu1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/haazinu2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/haazinu3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/haazinu4.gif

 

א.   המלבי"ם: תורה אור.

פרק לב' פסוקים ח'-ט':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי הכללי בפסוק איתו מנסה פרשננו להתמודד?

2.   פרשננו מחלק בין גויים לבין ישראל, מהי חלוקה זו?

3.   מה פירוש "השגחה כללית" לעומת "השגחה פרטית" ואיך זה מתבטא?

4.   מה לדעתו הסיבה לכך ומה על כן התוצאה?

 

ב.   צרור המור.

פרק לב' פסוקים ט'-י':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מוצא קושי עקרוני באופן בחירת ישראל, התוכל להסביר?

2.   מה לדעתו בדיוק קרה ואיך זה הסתדר בסוף?

3.   מהו אברהם לפי זה?

4.   במה בחירה זו מזכה אותו ואת בניו?

5.   למה דוקא הדמיון למטמון בארץ?

6.   איך הוא מסביר: "יסובבנהו, יבוננהו" ואיך זה מתקשר לנאמר כאן?

 

ג.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק לב' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי לכאורה עליו פרשננו מנסה לענות בתחילת דבריו?

2.   במה דור הפלגה היה הגבול לכאן ולכאן?

3.   מה פירש ששאר האומות הנם: "בני אל נכר"?

4.   מה לפי זה מצב הגרים?

5.   עצם הופעתו של אברהם הצילה את כל האנושות מהשמדה - איך?

6.   במה יעקב הנו "חבל"?

7.   איך זה פועל רק אצל ישראל ולא אצל האומות ולמה?

8.   פרשננו נותן פירוש מהפכני לאמירה: "מעשה אבות - סימן לבנים" התוכל להסבירו?

9.   מה הרעיון בכל זה?

 

ד.   כלי יקר.

פרק לב' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   מה ענין ה"מספר: לכאן?

2.   פרשננו בונה את פירושו להבהרת שלושה "מספרים" עליהם בנוי כל עולמנו, התוכל להסבירו?

3.   שבעים, שנים עשר, שלושה, מה מסמל כל מספר ומה מתפרש ע"י כך?

4.   איך זה מתקשר לשלות האבות?

 

ה. הכתב והקבלה.

פרק לב' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   מה קשה בהבנת הפסוק ואיך פרשננו בתחילה דבריו מסביר דעתו בכל?

2.   מי בחר במה ואיך זה הסתדר?

3.   למה "הכותי הדר בא"י" חייב בשמירת מצוות?

4.   פרשננו מציע פירוש חדש לשרש: "חלק" מהו?

5.   איזה ראיות או הוכחות לשוניות מוצא פרשננו לכך?

6.   בעצם אם נקבל דעתו: חלק - שעשוע, מה יהיה הפירוש כאן?

7.   פרשננו קושר גם "חלק" או "לקח" מה זה נותן לו?

8.   איך הוא מפרש את המשנה "... כולך לעולם הבא"?

9.   מה הרעיון בכל זה?

 

ו.   משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמן

פרק לב' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   איך פרשננו מפרש את המושג חלק ומי ניתן למי?

2.   פרשננו מנסח שלושה דברים: חלק, גורל, ירושה, התוכל להסביר?

3.   מה בדיוק קרה בהשתלשלות הדורות מאברהם עד יעקב?

4.   מהו לפי זה היחס בין הקב"ה לישראל ולהיפך?

5.   מה ענין "האמירך-האמרת" ואיך זה שייך לכאן?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון