פרשת ויצא שנת תשס''ה

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת ויצא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetz1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayetz2.gif

http://www.etzion.org.il//iyun/vayetz3.gif

 

 

א. כלי יקר.

פרק כח' פסוקים יא', יב':

 

שאלות

1.   מהו הקושי בפסוק יא' ואיך פרשננו מסבירו?

2.   לכאורה מה הקשיים בפסוק יב' המצריכים ביאור?

3.   איך מסביר הרמב"ם את פסוקנו ומה הרעיון בכך?

4.   במה חולק עליו האברבנאל?

5.   איך פרשננו מסביר את דברי הרמב"ם ומה הוכחותיו?

6.   איך שייך המקדש לכל זה?

 

ב. ספורנו – עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק כח' פסוקים טז', יז':

 

שאלות

1.   איך הוא מסביר נוכחות ה' במקום כלשהוא?

2.   מנין לו שיעקב לא התכוון להגיע למקום זה?

3.   במה ואיך כוחה של "אוירה של ארץ ישראל"?

4.   ממה יעקב נבהל – לפי המדרש – ואיך הוא נרגע?

5.   למה יעקב פחד?

6.   בית, שדה, הר: התוכל להסביר את מובנם של שלושת המושגים האלה ביחס האבות אל מקום המקדש?

7.   פרשננו חולק על רש"י בקשר למקום עמידתו של הסולם, מה ההבדל ביניהם ומה משמעותו?

8.  שוב מה הויכוח על פירוש: "עליו" ומה נפקא מינא?

 

ג. הכתב והקבלה.

פרק ל' פסוקים יא', יג', יד':

 

שאלות

1.   מה הקושי האפשרי בפסוק יא' ומה מענה פרשננו?

2.   בפסוק יג' עוסק פרשננו שוב בענין דקדוקי. מהי הבעיה, על מה פרשננו אינו מסכים ומהי דעתו הוא?

3.   לכאורה מה הקושי בפסוק יד' המצריך ביאור?

4.   פרשננו מנסה למצוא משהו חיובי כלפי ראובן, מה מדריכו לכך?

5.   איך הוא מסביר את משאלות ראובן (וגד) לנחלה בעבר הירדן?

 

ד. צרור המור.

פרק ל' פסוקים טז', כב':

 

שאלות

 

1.   מה הם הקשיים האפשריים בפסוק טז' אתם מתמודד פרשננו?

2.   איך "יוצאים" בפירושו הדמויות המוזכרות: יעקב, לאה, רחל?

3.   מה בדיוק מעמדו של יששכר עפ"י פסוק זה ומנין כל זאת?

4.   איך הוא קושר לכל זה גם את השם זבולון?

5.   פסוק כב' עוסק כולו ברחל, מה עמדת פרשננו כלפיה?

6.   מה הן הוכחותיו שאכן רחל חשבה ונהגה כפי שהוא מפרש כאן?

7.   איך לבסוף חזרה רחל בתשובה?

 

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]