פרשת וירא, בין ההתגלות לאברהם להתגלות למשה

  • הרב תמיר גרנות

download