פרשת וירא שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת וירא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/vayera4.gif

 

 

א. צרור המור.

פרק יח' פסוק יט':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוקנו המצריך ביאור?

2.   מה הם שתי הדרכים ומה בעצם ההבדל ביניהם?

3.   מה הרמז בפסוק שפרשננו מצא?

4.   איך זה מתקשר לענין סדום?

5.   למה חשוב לו להגדיש כי אמירת ה' כאן היא אל אברהם ישירות ומה היתה מטרתה?

 

ב.   משך חכמה עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק יח' פסוק כה':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי עליו בונה פרשננו את פירושו?

2.   איך יתכן כי דוקא ראיית המכלול עשויה להביא לידי שיבוש?

3.   מה בעצם ביקש אברהם?

4.   האם אנו - בני אדם במשפטים היום יומי - נוהגים כך או שונה?

5. בקטע האחרון מסביר פרשננו את ענין "הכצעקתה" מהו הסברו בדיוק?

6.   איך המלאכים נכנסים לקטע זה?

 

ג.   אור החיים.

פרק יט' פסוקים כ'-כא':

 

שאלות

 

1.   התוכל למנות ולהסביר את הקשיים שפרשננו מוצא בפסוק כ'?

2.   מה היא תשובתו לכל זה?

3.   שתי שאלות שואל פרשננו בדבריו לפסוק כא', מה הן?

4.   פרשננו מסביר בהמשך שענין "הירידה" אינה באופן משי כי אם בדרגת ההתייחסות המשפטים, התוכל להסביר?

5.   בקטע   האחרון מסביר פרשננו את ענין "הכצעקתה", מהו הסברו בדיוק?

6.   איך המלאכים נכנסים לקטע זה?

 

ד.   ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק יט' פסוקים כד'-כח':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק כד' ומה חידושו של פרשננו?

2.   בפסוק כה' מנסה פרשננו לתאר את אשר התרחש במונחים טבעיים, התוכל להסביר?

3.   לכאורה מה קשה לו בפסוק כז'?

4.   האם לפי זה חזר אברהם והתפלל שוב?

5.   מהי "השקפה" ואיך מוסבר "קיטור"?

6.   מה היתה מסקנת אברהם לפי זה ומה עשה?

 

ה.   רש"ר הירש.

פרק כ' פסוק ז':

 

שאלות

 

1.   מה הבעיה עם שימוש המלה "נביא" ועל כן הצורך להסבירה?

2.   מאיזו טעות רוצה פרשננו להצילנו?

3.   מהי הגדרתו הוא לנביא ובמה הפסוק הנפוץ המצוטט כאן מסייעו?

4.   פרשננו קושר זאת לאבימלך ולפלישתים, מה הוא רוצה בכך?

 

ו.   הכתב והקבלה.

פרק כב' פסוקים י'-יא':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי האפשרי בפסוק יוד'?

2.   מנין לפרשננו על זריזותו של אברהם עד כה?

3.   שליחות=זריזות, מה הוכחתו מן הלשון "משלוח יד"?

4.   מהי שאלתו הגדולה של פרשננו שרבים שואלים אותה?

5.   היש לך תשובה שלך לכך?

6.   פרשננו מסביר כי "מלאך" יכול להיות גם הקב"ה בעצמו, איך הוא מסביר זאת?

7.   מה היא הוכחתו?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]