פרשת חיי שרה שנת תש''ס

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת חיי שרה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

 

א. צרור המור. פּרק כג' פסוק א'

 

שאלות:

 

1. מהו הקושי עליו מחפש פרשננו מענה?

2. מהי תשובתו - עפ"י הפשט?

3. מה "אמרו רבותינו" ומהי דעת פרשננו על כך?

4. תוך כדי דבריו   הוא קובע את התיחסותו בכלל לכל דברי רבותינו. איך הוא מסביר זאת?

5. בהמשך מעלה פרשננו את הנושא הרגיש של "צדיק ורע לו..." - התוכל להסבירו?

6. פרשננו משתמש בפסוק המצוטט מתהילים במלה "טעמו", בעצם מהו הסברו על הענין ועל פיו על הפסוק?

7. מה מקומה של התורה בכל זה?

 

 

ב. אור החיים. פרק כד' פסוקים יז', יח'

 

שאלות:

 

1. על איזה קשיים מנסה פרשננו להשיב בפסוק יז'?

2. ממה חשש עבד אברהם ואיך הוא ניסה לפתור זאת?

3. מה היתה תגובת רבקה בדבריה בפסוק יח'?

4. פרשננו מדייק גם מן האיחור שבדבריה בענין הגמלים. מה יכולנו לחשוש ומהי תשובת פרשננו לכך?

5. מה מטרת כל הפירוש כאן?

 

 

ג. משך חכמה עם פירוש הרב י. קופרמן. פרק כד' פסוק יט'

 

שאלות:

 

1. פרשננו - לשיטתו - לומד כאן את דרכי הלימוד של חז"ל.   מה נלמד מכאן ואיזו שיטת לימוד זאת?

2. מה ההבדל בין בני אדם לבהמות בענין שתיה - לדינא - למה. ואיך כל זה נלמד מכאן?

3. מה פירוש: הלכה דקוצץ אדם לעצמו, ומה זה שייך לכאן?

4. למה היא "נתנה אף שלא ביקש"?

5. למה "לא ביקש"?

 

 

ד. תוספת ברכה. פרק כד' ספוק יט'

 

שאלות:

 

1. חז"ל אומרים ש"יפה שיחת העבד..." - מה בעצם רוצים הם ללמדנו בכך?

2. על איזה קושי אפשרי דבר זה עונה?

3. הפרשנים השונים משווים את הנאמר כאן. על איזה דיוק מתעכב כאן פרשננו?

4. התוכל לענות על כך באופן פשוט?

5. פרשננו ממשיך לפרש את ההבדל בין: "הגמאה" לבין "שתיה". היש לך פתרון אחר אפשרי?

 

 

ה. המשתדל. פרק כד' פסוק כא'

 

שאלות:

 

1. האם פרשננו מסכים עם רש"י בפירוש המלה משתאה?

2. מהו הצירוף של "מחריש לדעת" ומה הסברו?

3. איך הצליח העבד להוציא יותר מידע ומה בדיוק רצה עוד לדעת?

 

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

     GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון