פרשת יתרו שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת יתרו

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/yitro1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/yitro2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/yitro3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/yitro4.gif

 

א.   הכתב והקבלה.

פרק יט' פסוק יט':

 

שאלות

 

1.   מה הבעיה לדעתו בתחילת דבריו?

2.   מה בדיוק היה "קול השופר"?

3.   מתוך בקשת ישראל לשמוע את המשך שמונה הדיברות מפי משה בלבד לומד פרשננו על הקטע הראשון, מה?

4.   האם זה לשבח או לגנאי לישראל?

5.   איך הואמפרש את מלת: "יעננו" כאן?

 

ב.   קאסוטו/פירוש על ספר שמות.

פרק יט' פסוק כ'-כא':

 

שאלות.

 

1.   לכאורה מה הבעיה כאן?

2.   מה מסמל ראש ההר ותחתיתו?

3.   למה חשוב לו להדגיש כי משה לא הגיע עד לפיסגה?

4.   מה לכאורה היה מיותר לספר לנו ולמה זה בכל זאת כתוב?

5.   שתי כוונות לומד פרשננו, התוכל להסבירן ולעמוד על ההבדל ביניהן?

 

ג.   מלאכת מחשבת.

פרק כ' פסוק יט', כ':

 

שאלות.

 

1.   מה הקושי עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   הקב"ה אומר לישראל שדיבר עמהם מן השמים וכי יכול להיות אחרת, איך פרשננו מתמודד עם זה?

3.   מהו מוסר ההשכל שעל ישראל ללמוד מן המעמד הזה?

4.   מה שייך עניין הכסף והזהב לכאן?

5.   מה המיוחד במזבח אדמה?

6.   התוכל לתמצת דבריו - רעיונו ומסקנתו?

 

ד.   ספורנו.

פרק כ' פסוקים כ'-כב':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק כ'?

2.   מה בדיוק תשובת פרשננו ועל סמך מה בפסוק הוא עונה כך?

3.   מה המיוחד בציווי בפסוק כא' וכנגד מה ו/או מי הוא מכוון?

4.   איך הוא מפרש את המלה "אזכיר"?

5.   אל מה מביאה "הזכרת שבחיו"?

6.   מה מוסיף ומפרש פרשננו בפסוק כב'?

7.   איך מבין פרשננו את תחילת פסוק כג' כהמשך לפסוק כב' ומהי מסקנתו לפי זה?

8.   מה בכל זאת המוצוה כאן וממה היא נובעת?

 

ה. המשתדל.

פרק כ' פסוקים כא'-כג'

 

שאלות.

 

1.   מהו נימוקו של פרשננו למצוה בפסוק כא'?

2.   מהי "הזכרת ה'" לדעתו ולמה זה חשוב לו?

3.   מהי סיבת איסור בנית אבני גזית לדעתו ולמה אין זה מפורש בתורה?

4.   הסיבא הכתובה היא אי הנפת ברגל. למה פרשננו אינו מקבלה כפשוטו?

5.   מה בדיוק פירושו לפסוק כג' ולמה הוא הולך סחור סחור בהנמקתו?

 

ו. רש"ר הירש.

פרק כ' פסוקים כא':

 

שאלות.

 

1.   בקטע הרשאון מנסה פרשננו להסביר עמדתו העקרונית בדבר אופן הקשר בין אדם לאלוקיו, התוכל להסביר?

2.   מה הבדל יש לבין "אדמה אשריך האדם מעלה" לבין הורדת אש מלמעלה אל המזבח - אל האדם?

3.   למה המזבח הנייד היה " נבוב לוחות"?

4.   היכן שחטו ולמה?

5.   פרשננו קובע כי: "מזבח אינו מקום טבח אלא מקום אכילה" מה הוא רוצה ללמדנו בכך?

6.   כאשר נבוא אל ה', במה נבוא אליו?

7.   מה מסמלים: המעשים, ההנאה, הצאן, הבקר?

8.   מי ומתי יזכור את שם ה' ואיך זה יבוטא?

9.   איך ובמה תחול הברכה?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2000   לישיבת הר עציון.