פרשת כי תבוא שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת כי תבוא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

כלי יקר.

פרק כו' פסוק טו':

 

שאלות.

 

1.   לכאורה מה מצריך תיאור?

2.   מה בדיוק פירש רש"י כאן?

3.   מהו "מעון" ולכן מה מסביר פרשננו בהתאם?

4.   התוכל להסביר מה ענין היום והלילה כאן ואיך זה מתקשר לענייננו?

5.   מי עושה כאן חסד, מי מבקש חסד ומי הם "צריכי חסד"?

6.   שמחה = שירה = שמחה, התוכל להסביר?

7.   פרשננו מסביר ענין קדימויות כאן, מה הענין?

8.   התוכל להוכיח שכל "השקפה" בתורה היא לרעה ורק כאן היא מתהפכת לטובה בזכות החסד?

 

המלבי"ם - התורה והמצוה.

פרק כו' פסוק טו':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו מביא אם הפסוק כולל המדרש העוסק בו, מה הן שאלותיו?

2.   מה תשובותיו אחד לאחד?

3.   מהי "ברכת האדמה"?

4.   מה הבעיה עם "זבת חלב ודבש" ומהי תשובתו?

5.   איך פרשננו פותר זאת עפ"י הספרי?

 

בכור שור.

פרק כו' פסוקים טו'-יז':

 

שאלות.

 

1.   פרשננו רואה כאן כעין הסכם דו-צדדי, מהו ומי נותן מה?

2.   היעלה על הדעת דבר כזה ביחסים בין ישראל להקב"ה?

3.   מה בקשר לאדמה ומהי ברכתה?

4.   מהי הבעיה הסגנונית שפרשננו עומד עליה ואיך הוא מסבירה?

5.   מהו הקושי בפסוק יז' ומהו פירושו?

 

משך חכמה - עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כו' פסוק טו':

 

שאלות.

 

1.   מה המיוחד בפסוק עליו בונה פרשננו את דבריו?

2.   פרשננו מבחין בשתי מדרגות בטיפול ביתומים, מה הן ומה כל כך גדול ההבדל ביניהן?

3.   מהי הוכחתו ש"מקום היתומים גבוה ממקום הקרבנות" ומה הרעיון בכך?

4.   היש לכך השלכה הלכתית?

5.   פרשננו מביא כאן ענין הלכות חול המועד, איך זה שייך לעניננו?

6.   הטיפול ביתומים - עפ"י ההלכה - הוא צרכי הרבים איזו צרכי הרבים איזו משמעות יש לכך?

 

הכתב והקבלה.

פרק כח' פסוקים א'-ב':

 

שאלות.

 

1.   איך פרשננו מסביר את פסוק א'?

2.   מהי אותה עליונות המובטחת כאן?

3.   פרשננו נותן שני פירושים למושג: "והשיגון" מהו פירושו הראשון?

4.   למה אינו מסתפק בכך וממשיך בפירושו השני: "ואפשר"...

5.   מהו פירושו השני כאן?

6.   מה מכריחו לפרש כאן את המלה "כי" כפי שפרש?

7.   מהי "התכלית המכוון" ואיך זה יתבצע?

8.   לבסוף עוסק פרשננו בנושא קשה של כר מצוות באי עלמא, מהי דעתו בדיוק?

9.   מה פירוש: סיבות גורמות"?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

   GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון