פרשת כי תבוא שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת כי תבוא

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/kitavo1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitavo2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitavo3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitavo4.gif

 

 

א. המלבי"ם - התורה והמצוה.

פרק כו' פסוק יד':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי עליו מנסה פרשננו להשיב?

2.   ארבעה דברים לומד פרשננו כאשר התורה משתמשת במושג שמיעה לקול ה', התוכל לפרטם ולהסבירם?

3.   שמיעה - הבנה, איך זה מסתדר עם מקומות אחרים והתוכל להביא הוכחות לדעתו?

4.   למה הבאת מעשר שני לירושלים אינה עיקר המצוה ומה באמת המצוה עצמה?

5.   מה הרעיון בכך?

6.   פרשננו קובע שלשמוע בקול ה' פירושו בעצם לשמוע ולהאמין בדברי הנביא, התוכל להסביר?

7.   מה מבקשת מאתנו התורה לנין נוכל להגיד: "עשיתי... ככל אשר ציויתני"?

8.   מה הרעיון של אכילה בשמחה ומה רוצה התורה ללמדנו ו/או לחנכנו?

9.   לדעת פרשננו צריכה מצוה זו גם להשאיר בנו תוצאות לאחר זמן קיומה, איך ולמה?

 

 

ב. משף חכמה עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק כו' פסוק יד':

 

שאלות

 

1.   מה יכולים להיות הקשיים בפסוק - לדעתך - המביאים את פרשננו להביא פירוש זה כאן?

2.   מה בעצם מכריז המביא לפני הכהן ולמה זה חשוב?

3.   איך יתכן שהכרזה זו כוללת שלוש עבירות חמורות אלה: עריות, חמס ועבודה זרה?

4.   מה אם כן מבקשים ממנו כאן?

 

ג.   תוספת ברכה.

פרק כו' פסוק יד':

 

שאלות

 

1.   על איזה קושי אפשרי מצביע כאן פרשננו?

2.   מהי בדיוק תשובתו של רש"י והאם פרשננו מקבלה?

3.   איך פרשננו מסביר את דבריו כאן?

4.   למה חשוב לו להסביר את האות בי"ח כפי שהוא מסביר?

 

ד. אור החיים.

פרק כו' פסוק טז':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי עליו עומד פרשננו?

2.   מהי תשובת רש"י ואיך מתייחס פרשננו אליה?

3.   למה משה אומר את דבריו כאן דוקא?

4.   איך הוא מסביר את השימוש במלה: "היום"?

 

ה. תוספת ברכה.

פרק כו' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   מהי סיבת הקושי?

2.   פרשננו מרחיב בהבאת דוגמאות של מילים לא עבריות, מהי מטרתו בכך?

3.   מהי אם כן תשובתו לקושי שהעלה?

4. התוכל לשער למה לא סבר פרשננו כי השורה הוא כמו אמיר העץ?

5.   איך הוא מתייחס כאן לשימושי לשון ערביים?

 

ו. חזקוני.

פרק כו' פסוקים יז', יט':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בשימוש במלה: "האמרת" ולמה רבו בו המפרשים ודוקא בכיוונים שונים?

2.   פרשננו נותן כמה תשובות לקושי זה, התוכל להסביר?

3.   תמורה, שבח, איך זה מתבאר על ידי שימוש בשני תארים אלה?

4.   מה הקושי בפסוק יט' ומהי תשובתו?

 

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.