פרשת כי תשא שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת כי תישא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/kitisa1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitisa2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitisa3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitisa4.gif

 

 

א. האברבנאל.

פרק לא' פסוק יב':

 

שאלות

 

1.   פרשננו בונה את פירושו על תשובותיו על שאלותיו הוא, כאן הוא מעלה שאלה המתפצלת לשנים, התוכל להסבירה?

2.   מה בדיוק קרה בימי דוד?

3.   מה "בחר" דוד ולמה?

4.   פרשננו מגן על רש"י בענין משקל השקל, התוכל להסביר?

5.   מה לפי זה היה חטאו של דוד ומה היה חטא העם?

6.   האם מותר לספור ומה עם העמים הנוכריים הסופרים, האם הם נענשים ואיך ומתי?

 

ב.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כז' פסוק כא':

 

שאלות

 

1.   קרא את שלושת הפסוקים: א,ב,ג, ותנסה להסבירם לפי הפשט הנראה לך במבט ראשון.

2.   קרא את רש"י על הנ"ל ותסביר לפי שיטתו?

3.   פרשננו קובע כאן דרגות בהתיחסות הקב"ה המבוטאת באופן מעורבותו, התוכל להסביר?

4.   לדבריו בהגעה "לארץ זבת חלב ודבש" היא כתוצאה מאי הגעה לרמה רוחנית, תסביר.

5.   מה חשיבות יש למועד אמירה זו כאן לפני או אחרי חטא העגל?

6.   מהי הסכנה שבליווי צמוד - "השגחה פרטית" ואיך זה יתכן?

7.   האם העליה לארץ ישראל - לפי זה - היא מעלה?

8.   מה הראיון בכל זה?

 

ג. רמב"ן.

פרק לג' פסוק ו':

 

1.   מה הקושי?

2.   מה שמעו ומה בדיוק עשו לפי זה?

3.   מה מוסיף ומחדש המדרש?

4.   מה "ישראל קבלו עליהם" ובמה זה מהווה "תשובה גדולה"?

 

ד. הכורם.

פרק לג' פסוקים ד, ז, יא:

 

שאלות

 

1.   מהו העדי לדעתו, מי נתן אותו להם, מתי לבשו אותו ומתי הורידו אותו ולמה?

2.   בפירושו על פסוק ז' מסביר פרשננו את השינוי ביחסו של משה אל העם, התוכל להסבירו?

3.   מה היתה מטרת התנהגות זו?

4.   מתי חזר משה אל המחנה ואל מי ולאיזו מטרה?

 

ה.   המשתדל.

פרק לג' פסוקים ג'-ז':

 

שאלות

 

1.   מה לדעתו הקושי בפסוק ג' ומה מענהו?

2.  שתי תשובות שונות נותן פרשננו לעובדא שהפסיקו להבקשט בעדיים, התוכל להסבירם?

3.   בפסוק ה' מסביר פרשננו את כל המהלך, התוכל לבארו?

4.   פסוק ו' קובע התנהגות זו כקבועה, למה?

5.   בפסוק ז' חוזר פרשננו לדבריו בפסוק ג' לענין עקרוני, מהי דעתו?

 

ו.   הכתב והקבלה.

פרק לג' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   פרשננו קובע את מועד אמירה זו כאן אחרי המגיפה ואחרי שמשה הרג העובדים ואחרי שהתפלל, למה זה חשוב?

2.   למה נמחה החטא קצת ומה נשאר ממנו?

3.   פרשננו מסביר כי ענין "לא אעלה בקרבך" הוא לטובתם, איך?

4.   מה היו שתי הפורענויות על ישראל ומה ההבדל ביניהן?

5.   מה היתה תגובת הקב"ה על תגובתם?

6.   מה מחדש כאן הרמב"ן?

7.   איך הוא מסביר "הורד" ומה זה נתן להם?

8.   איך הוא מסביר את "ואדעה" ומה מסקנתו מכך?

9.   מה פירוש: "רוממות השכר - לא ידענה זולתו"

10. איך הוא מפרש את הפסוק המצוטט מישעיהו?

 

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.