פרשת לך לך שנת תשס''ג

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת לך לך

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/lech1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/lech2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/lech3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/lech4.gif

 

 

א. רש"ר הירש

פרק יב', פסוק ה':

 

1.   מה הקושי האפשרי בקטע הראשון?

2.   איך פרשננו מסבירו?

3.   התוכל להצביע על מובנים שונים של הפעל "עשה"?

4.   מה בדיוק היה ציווי הקב"ה בקשר להליכתו?

5.   איך פרשננו מבין את ענין "אראך" לעומת הפירוש המקובל?

6.   מה היו שיקוליו של אברהם ללכת דוקא לכנען?

7.   מה חיפש אברהם לדעת פרשננו?

8.   האם מצא מכל זאת משהו?

 

ב. אור-החיים.

פרק יב' פסוק ז':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה הקושי עליו פרשננו מנסה להשיב?

2.   שתי הבטחות הבטיח כאן הקב"ה, מה הן ואיך הן קשורות הדדית?

3.   אברהם העדיף משהו רוחני ומרומם, מנין לפרשננו זאת ואיך זה התבטא אצל אברהם?

4.   מה מסמל המזבח?

5.   מה בדיוק קרה אצל בן עזאי ואיך זה שייך לכאן?

 

ג.   כלי יקר.

פרק יב' פסוק ז':

 

שאלות

1.   מה הקושי של פרשננו ומהי תשובתו?

2.   תשובה זו הינה עקרונית וגורפת, פרשננו מנסה להוכיחה, איך?

3.   היכן לא בנה מזבח?

4.   מה בדיוק קרה אצל משה?

 

ד.   בכור שור.

פרק יב' פסוקים ו'-טו':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי בפסוק ו' ומהי תשובתו, התוכל להביא עוד דוגמא למקרה כזה?

2.   שתי סיבות לפרשננו לבנות המזבח, מה הן ומה ההבדל ביניהן?

3.   פרשננו עונה בעקיפים על קושי שמתגלה לו, מהו הקושי ומהי תשובתו המקורית?

4.   מה הוא עונה בדבריו על פסוק יו'ד?

5.   מה בדיוק ביקש אברהם משרה לפי דברי פרשננו בפסוקים יא',יג'?

6.   מהו חידושו בפסוק יד'?

7.   מאיזו בעיה רוצה פרשננו להוציאנו בפירושו לפסוק טו'?

 

ה. העמק דבר.

פרק יב' פסוקים י-יא':

 

שאלות

 

1.   איזה קושי מוצא פרשננו עליו הוא מנסה להשיב בראשית דבריו?

2.   מהי דרך ההתנהגות הרצויה - לדעתו - במצבי חירום כאלה?

3.   מה - לדעתו - היה הנסיון לאברהם?

4.   מהי דעת הרמב"ן ולמה פרשננו אינו מסכים לה?

5.   תוך כדי כך מעלה פרשננו שאלה עקרונית ויסודית בדבר ומטרת היסורים ואופן הגעתם ופגיעתם, התוכל לנסות להסביר?

6.   בביאורו לפסוק יא' מעלה פרשננו כמה תמיהות, התוכל להסירן?

7. היכן ולמה פחד אברהם ומה עשה לאור זה?

8.   היכן היה אברהם בטוח ולמה?

9.   שוב פרשנו חולק על רמב"ן, במה?

 

ו הכתב והקבלה.

פרק יב' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   עם איזה קושי מנסה פרשננו להתמודד בבואו לפרש דבריו כאן?

2.   למה הוא אינו מסכים עם רש"י?

3.   מהו פירושו הוא?

4.   איך הוא מסביר כאן את השימוש במלת: "כי"?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************