פרשת נח שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת נח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/noach1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/noach2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/noach3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/noach4.gif

 

 

א. רמב"ן.

פרק ז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   פרשננו קובע כי הקב"ה הודיעו שינהג עמו במידת הרחמים ויקיים זרעו אחריו, איך הוא לומד זאת מפסוקנו?

2.   איך שייך הקרבן לכאן ומהי הלשון המיוחדת הנמצאת בשימוש רק בקרבן ולמה?

3.   לכאורה מה קושי יש בקטע השני של פסוקנו אותו פרשננו מבאר באריכות?

4.   מה חשיבות יש לאופן ומועד כניסת נח וכל האחרים אל התיבה?

5.   מנין לו שהכל בזכות נח אישית?

6.   האם פרשננו מסכים עם רש"י והמדרש בקשר למצבו האמוני של נח?

 

ב. הכתב והקבלה.

פרק ז' פסוק ז':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק המצריך ביאור ומאפשר דעות שונות, איך היה אפשר לכתוב שונה?

2.   מהי דעת "דורשי הגנאי" כאן?

3.   לעומתם איך מסבירים "דורשי השבת" את הענין ואת סדר הדברים?

4.   תוך כדי כך מבאר פרשננו את השימוש בשורש, "בוא" בשתי אפשרויות: א' ביאה-תנועה, בי ביאה-תכליתית, התוכל להסביר?

5.   מה זה משנה אצלנו?

6.   איך באו בעלי החיים לתיבה ולמה חשוב להדגיש זאת?

 

ג. חזקוני.

פרק ח' פסוקים כא', כב':

 

שאלות

 

1.   מהו הקשי בקטע הראשון ומהי תשובתו?

2.   מתי ולמה חל שינוי בעמדת הקב"ה לפי זה?

3.   "לא אוסיף" מכוון לשני דברים שונים ונפרדים לדעתו, למה זה חשוב להדגיש?

4.   פרשננו מבאר: "מנעוריו" - מחמת נעוריו, האם זה סביר והאם זה מקל?

5.   מהו הקושי האפשרי בפסוק כב' ואיך הוא מפרשו?

 

 

ד. רש"ר הירש.

פרק ח' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   בקטע הראשון מפריך פרשננו את הדעה המקובלת וטוען על חוסר ההגיון אם נקבלה, התוכל להסביר ולפרט?

2.   מהי הגדרתו ל"יצר"?

3.   איך זה מסתדר עם: יצירה, צורה, צירים?

4.   מה שורש ה"נעורים" ואיך לפי זה נגדירם?

5.   פרשנו חולק על הדעה המקובלת על הנוער, איך הוא מנמק זאת כאן?

6.   מהי אותה עצמאות שהוא מזכירה כה הרבה?

7. "תכלית המצווה היא חירות" זו אולי תמצית כל הגותו של פרשננו, התוכל להסבירו?

8.   מי אם כן הנם "הרעים" לדעתו?

9.   מאיזו סכנה פרשננו מזהיר כאן?

10. מה בכל זאת תהיה הבטחתו של הקב"ה?

11.   היש לך עבור דורנו מוסר השכל הכל זה?

 

ה.   המלבי"ם - התורה והמצוה.

פרק ט' פסוקים א'-ד':

 

שאלות

 

1. מה היו ארבעת הדברים שמפניהם נבהל נח, התוכל לבארם?

2.   מה לפי זה היתה תשובת הקב"ה לכך?

3.   מה היו ההבדלים בציווי הקב"ה לאדם לעומת נח ומה הסיבות והתוצאות לכך?

4.   מדרגתו של מי היתה גדולה יותר ובמה זה התבטא?

5.   תגדיר מורא וחתת ומה ההבדל ביניהם?

6.   בקשר לתזוזה האם היתה "ירידת הדורות" או להפך ואיך זה פעל?

7.   למה לפי זה ראוי שהאדם יאכל בשר?

8.   פרשננו נותן לנו "סולם" של אופי המאכלים וסדר חשיבותם בעולם, התוכל להסבירו?

9.   למה ממתי ואיך מותר לאדם לאכול: עשב, זרע ובשר?

10. "כל השפל מחברו הוכן להיות מזון אל הנעלה ממנו" התוכל להסביר ולנמק?

11. למה אין לאכול אבר מן החי?

 

 

כל הזכויות שמורות   2003   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************