פרשת נצבים שנת תשנ"ט

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון בית מדרש האלקטרוני (ב.מ.א.)

************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

*****************

פרשת ניצבים

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/parsha-m.htm

 

רש"ר הירש.

פרק כט' פסוק כח':

 

שאלות.

 

1.   מהי משמעות ישראל בגלות ואיך ניתן להוכיח זאת?

2.   מהו תפקידנו הנצחי ואיך זה נלמד מכאן?

3.   הערבות ההדדית מוגבלת למקום ולסוגי עבירות, התוכל להסביר ולנמק?

4.   גם פרשננו "משחק" עם ענין ניקוד האותיות, מהו פירושו לכך?

5.   מה פירוש: :בני ישראל קשורים זה לזה מבחינה מוסרית, ואיך ניתן להצדיק זאת?

6.   פרשננו מחדש כאן כי ענין זה החל לפעול דוקא כאשר "נפרדו והתישבו כיחידים" התוכל לנמק?

7.   מהו הרעיון של פרשננו בדבר "חשיבותם של היחידים"?

 

תוספס ברכה.

פרק ל' פסוקים ג',ד':

 

שאלות.

 

1.   בקטע הראשון מהו הקושי האפשרי?

2.   מהי תשובותו לקושי זה עפ"י דרשת חז"ל?

3.   מה הרעיון בכך?

4.   על ידי כך מתפרשת באופן שונה המלה: "את" מהו הפירוש הזה?

5.   בקטע השני רואה פרשננו שני מיני גלות, התוכל לתארם ולהביא דוגמאות לכך?

6.   פרשננו מכניס כאן ענין מיסטי של עשרת השבטים, מה בדיוק הוא אומר ומה מביאו לכך?

 

כלי יקר.

פרק ל' פסוק ה':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי האפשרי?

2.   איך היית אתה מפרש זאת מבלי להסתמך על דביר פרשננו?

3.   מה בדיוק פירושו כאן?

4.   בעצם מה הוא רוצה לומר בכך מבחינה רעיונית?

 

רבינו בחיי.

פרק ל' פסוק ט':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי עליו בונה פרשננו את דבריו?

2.   מה יעשה הקב"ה אתנו או לנו?

3.   מהו היתרון של טובבה ובמה זה יתבטא?

4.   בקטע האחרון נוגע פרשננו לענין עמוק של מועד השיבה והאם זה קשור לתשובוה, התוכל להסביר?

 

מדרש אריאל.

פרק ל' פסוקים ט'-י':

 

שאלות.

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוקים אלה?

2.   מהו "נגד הטבע" ולמה?

3.   מהי תגובת הקב"ה לכך?

4.   מה בדיוק קרה עם יהודה אותו מזכיר פרשננו?

 

משך חכמה עם פירוש הרב י.קופרמק.

פרק ל' פסוק ט':

 

שאלות.

 

1.   מה ההבדל בין שני הפסוקים המצוטטים בהקשר לאשר נאמר בקטעים בסמוך להם?

2.   התוכל להסביר את המחלוקת בין רשב"י ור' ישעאל ענינית ורעיונית?

3.   פרשננו מכניס כאן מודד נוסף של צדיק גמור או בעל תשובה, בעצם מהו הבדל זה?

4.   איך עפ"י זה מתפרשים שני המקומות?

5.   איך מסייע לכך המצוטט ממסכת אבות?

 

****************************

כדי להרשם יש לשלוח בקשה לכתובת

  [email protected]

עם התוכן:

  GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE.

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל רשימת השיעורים, יש לשלוח בקשה לכתובת:

  [email protected]

 עם התוכן:

   GET YHE-ABOUT COURSES.

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   1999   ישיבת הר עציון