פרשת נשא שנת תשס''א

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת נשא

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/naso1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/naso2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/naso3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/naso4.gif

 

א. אור החיים.

פרק ד' פסוקים כא', כב':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו בקטע הראשון?

2.   מה תשובה נתן על כך?

3.   במה בני גרשון עולים על בני מררי?

4.   מהו הקושי בקטע השני ואיך הוא מתרצו?

5.   בקטע האחרון מסביר פרשננו מושג מסוים, מה הקושי ומה הסברו?

6.   מה פירוש: "צובאים הצבא"?

 

ב.   כלי יקר.

פרק ד' פסוק כב':

 

שלאות

 

1.   בקטע הראשון מעלה פרשננו שאלות, מה הן?

2.   בקטע השני (הקרוב אלי...) מסביר פרשננו את סיבת הציווי כפי שהיא ומנמק זאת, התוכל לפרט ולהסביר?

3.   מה הרעיון הגלום בכל זה?

4.   בקטע: "דבר אחר" מסביר פרשננו פן שונה, מהו?

5.   מה דבריו בקטע האחרון והאם זה מסתדר עם הדברים שנאמרו על ידו?

 

ג.   מלאכת מחשבת.

פרק ד' פסוק מט':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו הראשונה הכוללת קושי גם על רש"י?

2.   מה פירוש המליצה: "מלבד הלחץ הסובל פירושו"?

3.   מהי שאלתו הנוספת על הענין כאן?

4.   התוכל להסביר הגדרתו למושגים: "פקודות ושררה"?

5.   מהי "משמרת" לדעתו, כאן?

6.   מה נאמר כאן בכדי למנוע לעז על משה?

7.   מה ולמה: "הוכרח לחזור ולהודיע"?

8.   איך הוא מפרש: "ופקודיו" ולמה?

 

ד.   רש"ר הירש.

פרק ו' פסוק ט':

 

 

שאלות

 

1.   מה מסמל גידול השיער לדעתו?

2.   למה ומתי יגלח הנזיר את שערו?

3.   במה שונה הענין כאן מן הקרבנות הקרבים רק לאחר הערב שמש ולמה?

4.   למה בדין מצורע המצב שונה?

 

ה.   תוספת ברכה.

פרק ו' פסוק כז':

 

שאלות

 

1.   מה בדיוק המחלוקת בין ר' ישמעאל לבין ר' עקיבא והיש לכך מובן רעיוני ומה?

2.   פרשננו מעלה שתי שאלות על תפילת הכהנים, מה הן?

3.   איך זה מביא לכך שמחבר תפילה זו תמך בעמדת ר' עקיבא דוקא?

4.   מה הבעיה עם שימוש הלשון "גזירה" ואיך פרשננו מסבירה?

 

************************************

כדי להירשם:

 

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************

כל הזכויות שמורות   2001   לישיבת הר עציון.