פרשת קרח שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת קרח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/korach1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korach2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korach3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/korach4.gif

 

 

א. אור החיים.

פרק טז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   מהי שאלתו הראשונה והאם זו שאלה סגנונית-לשונית בלבד?

2.   מהי תשובת אונקלוס ומה פירוש: "והתרגום מפרש המכוון"?

3.   מהי בדיוק שאלתו השניה?

4.   מהי בעייתו בענין דתן ואבירם בשלתו השלישית?

5.   שאלתו הרביעים היא שוב לשונית לכאורה - מהי?

6.   התוכל להביא דוגמאות מן המקרא על שימוש לשון "קום: במובנים השונים?

7.   פרשננו נותן פירוש כולל המסביר את כל קשייו, התוכל להסבירו?

8.   איך במיוחד הוא מסביר: "קימה" כלפי כל המשתתפים?

 

ב. ר' עובדיה מברטנורא על המשנה במסכת אבות:

פרק טז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   על מה בדיוק - מתוך פרשנתנו - מבססת המשנה את דבריה?

2.   מהי הגדרתו של רע"ב על "מחלוקת"?

3.   מהי קיום מחלוקת?

4.   מהו פירשו ל: "סופה" להתקיים?

 

ג. המלבי"ם - התורה והמצוה.

פרק טז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   על סמך מה בלשון המשנה בונה פרשננו את פירושו?

2.   בעצם מהו פירושו במדויק?

2.   פרשננו מוכיח שהיו מטרות רבות לאותה מחלוקת, מנין ניתן להוכיח זאת?

4.   מה לפי זה הוא: "קיום המחלוקת"?

 

ד. מדרש תנחומא.

פרק טז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   לכאורה מה קשה לפרשננו בפסוק ואיך הוא מנסה להסבירו?

2.   מה היתה טענתו של קורח - רעיונית ומעשית - כלפי משה ולמה הוא לא צדק?

3.   מה היתה תשובת משה?

4.   מתוך תשובתו של משה קובע קורח את עמדתו, על סמך מה?

 

ה. שני לוחות הברית.ר' ישעיהו הלוי הורוביץ מוסרי השל"ה.

פרק טז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   פרשננו רואה בסיפור כולו חטיבה שלמה ומכך הוא רוצה ללמוד, מה בדיוק?

2.   למה חשוב היה להדגיש את יחוסו של קורח?

3.   מה היתה סגולתו של אהרון?

4.   מה עשה משה כאן מעבר ומעל?

 

ו.   עבודת אליעזר - האדמו"ר מקוזניץ.

פרק טז' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   פרשננו - בן הדור הקודם לנו - ראה במחלוקת קורח אב-טיפוס לרעיון שהעסיק את בני דורו, מהו?

2.   בעצם מה רוצים "אותם אנשים" ואל מי הוא מתכוון כאן?

3.   מהי אם כן ההוכחה מפרשתנו שאינם צודקים?

 

ז. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק טז' פסוקים ד', ה':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק ד'?

2.   שתי תשובות שונות נותן פרשננו לכך, מה הן ומה ההבדל ביניהן?

3.   מה בדיוק השיב משה לאנשי המחלוקת?

4.   אל מי פנה משה ולמה.

5.   איך מסביר פרשננו את תשובת החולקים על משה?

6.   מהו פירושו השני כאן "או רצה לומר אפילו אם"...

7.   במה תושבתו השניה יותר חזקה מן הראשונה?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************