פרשת תולדות, זכותו של עשיו

  • הרב יעקב מדן

download