פרשת תרומה שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת תרומה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/teru1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/teru2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/teru3.gif

 

 

א. כלי יקר.

פרק כה' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   מה הן שלוש התרומות "שמוזכרות כאן"?

2.   פרשננו מוצא משותף ונפרד ביניהן, התוכל להסביר?

3.   מה הרעיון שהתרומות באות לכפר, וכ' לולא זאת לא היו צריכים להן?

4.   בשתים היו כולם שווים, במה?

5.   מה היה המצב בשלישית, במה לא היו שווים?

6.   איש חמס ונדבת צדיק, איך זה שייך לכאן?

7.   מה הקושי בלשון "ויקחו"? איך פרשננו מפרשו? והאם ניתן לפרשו אחרת?

8.   תוך כדי כן מלמדנו פרשננו מוסר השכל בענין לימוד התורה, מהו רעיונו?

9.   האם רק בלימוד תורה יתכן שהנותן גם מקבל או אולי יש גם דוגמאות נוספות?

 

ב.   כלי יקר.

פרק כה' פסוק ג':

 

שאלות

 

1.   בעצם על מה הויכוח בקשר למספר החומרים בהם השתמשו במשכן?

2.   מה הרעיון מאחורי הפירוש של חמשה עשר חומרים דוקא, ומה הראיות הסמליות לכך?

3.   מי הם שלושת העולמות המוזכרים כאן?

4.   התוכל לבאר את המושג: "עולם קטן" ביחס לאדם?

5.   למה "בתוכם" ולא בתוכו?

 

ג. האברבנאל.

פרק כה' פסוקים כג'-כה':

 

שאלות

 

1.   פרשננו – בבואו לפרש את מלאכת המשכן וכל כליו – קובע כי הכל נעשה כדמיון מקדש מלך, למה ומה רצה ללמדנו בכך?

2.   האם אין בזה דוקא האנשה יתירה?

3.   תוך כדי פירושו קובע פרשננו כי רצוי לאכול כבני אדום ולא כבני קידר, אל מה ירמוז בכך?

4.   למה היה הזר?

5.   מאיזה חומרים נעשה השולחן, ומתי השתמשו בכל אחד מהם ולמה?

 

 

כל הזכויות שמורות   2004   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]