צורך בראייה רחבה של אבות דרבי נתן לאור האמירות הנחרצות במסכת

  • הרב אהרן ליכטנשטיין

download