קיום שטר שנים מכירים ואחר אינו מכיר

  • הרב עזרא ביק

download