קנין קרקעות בארץ ישראל

  • הרב אמנון בזק

download