רקע היסטורי לתקנת יום רביעי

  • הרב יעקב מדן

download