שיחה על הרב פנחס קהתי

  • רבני ותלמידי הישיבה
מפי תמר רוזנברג, בתו. שיחה עם בני חו"ל, טבת תשע"ט