שיחה על תקיפת בסיס צבאי על ידי ימניים קיצונים

  • הרב יעקב מדן

download