תקנת זמן בגיטין ובשטרות

  • הרב ברוך גיגי

download