דילוג לתוכן העיקרי

מבט על שיעורי השנה

הרב תמיר גרנות
10.01.2016

מבט על שיעורי השנה

במבוא לקורס כתבתי כי אין הוא עבורי עוד סדרת שיעורים או הרצאות במחשבת ישראל. אני רואה בו מסע ארוך, הנושא מרכיבים אישיים מאוד, כמו גם מרכיבים לאומיים; הוא נוגע בשורשי האמונה, בשאלות יסודיות של השקפת עולם ובנקודות בעלות משמעות קיומית. במהלך המסע שוחחנו על אודות שאלות אלו עם גדולי ישראל ועם הוגי דעות. פגשנו כמה ממעצבי דרכו של העולם החרדי, כמו ר"א וסרמן הי"ד, הרב א"א דסלר והאדמו"ר מסאטמר. התוודענו לתפיסת העולם ולחוויית האמונה של כמה מאדמו"רי הדור אחרון, כרק"ק שפירא מפיסצנה הי"ד, האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג, האדמו"ר בעל נתיבות שלום מסלונים והרב ב"י רבינוביץ' ממונקטש. ואף התבוננו בשואה מבעד למשקפיים של הגות ציונית דתית או יהודית מודרנית מתוך העיון בכתביהם של הרצי"ה קוק, הרב י"ד טייכטאל הי"ד, הרב י"ד סולוביצ'יק, הרב פרופ' א' ברקוביץ' והפילוסוף עמנואל לוינס.

במפגש עם דמויות אלה עלו כמה סוגיות יסוד של מחשבת האמונה וחייה ושל מחשבת ישראל בזמן הזה. בין השאר נגענו בשאלות התפילה, ההשגחה והצדק, הסתר פנים וגילוי פנים, החירות האנושית, קידוש השם, הקשר בין השואה לגאולה ולמדינת ישראל ועוד.

בשעה שאני מעלה רשימה זו על הכתב אני חווה תחושות מנוגדות. מחד גיסא, דרך ארוכה עברנו. מאידך גיסא, כמה סוגיות רק פתחנו, ולא ירדנו לעומקן; וסוגיות אחרות העולות מן השואה, מהן חשובות ומהותיות ביותר, לא נידונו כלל. ויש גם כתבים חשובים על השואה שלא זכו עדיין ליחס הראוי להם על בימה זו.

אני מקווה שבשנה הבאה נוכל, בע"ה, להמשיך את המסע הרוחני והמחשבתי הזה, ולהביט גבוה יותר ועמוק יותר. כפי שראינו בשיעור הקודם בדבריו של לוינס, וכפי שלמדתי ממו"ר הרב עמיטל שליט"א, חובה דתית היא להצמיח את האמונה מתוך מפגש אמתי עם החוויה הפרטית וההיסטורית; וממילא לא ניתן עוד להפטיר אחרי השואה את משפטי האמונה כדאשתקד. אני מקווה שבשיעורים השנה פתחנו כמה כיוונים להתמודדות הגותית וקיומית משמעותית עם השואה, מעבר להיכרות החשובה כשלעצמה עם דעותיהן של הדמויות שנידונו.

פנייה ובקשה

אני רוצה לחזור על פנייתי אליכם מתחילת השנה ואף לחדדה: אשמח מאוד לקבל הערות והארות על השיעורים השנה, שיכוונו את דרכי לקראת ההמשך. ובנוסף: מי שיש בידו חומר משמעותי (כגון מידע או מסורות רלוונטיות) הקשור בסוגיות של אמונה ושואה, או שרוצה להפנות אותי לחומר שכזה - אודה לו מאוד אם ייצור עמי קשר. אנא שלחו לי אי-מייל לכתובת הבאה, והשאירו מס' טלפון אם ברצונכם לשוחח.

כתובתי היא: [email protected]

אנא אל תוסיפו אותה לרשימות תפוצה וכדומה. השתמשו בה רק לצורך הנ"ל.

תודה מראש,

שפע טוב וקיץ נעים,

תמיר גרנות.

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)