דילוג לתוכן העיקרי

שבעת ימי הכנה

הרב ברוך גיגי
11.08.2014

"ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד מלאת ימי מילואיכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם".

פרשתנו מדברת על ימי המילואים שאחריהם נחנך המשכן. משם לומדים חז"ל גם לגבי כוהן גדול ביום הכיפורים שצריך הבדלה של שבעת ימים בלשכת פלהדרין וכן מצינו גם לגבי מעשה פרה שהוא שבוע ימים. אך יש לשאול: מה עניינם של ימים אלו? מדוע אנו צריכים את המרחק הזה ומדוע דווקא שבעת ימים?

שנית, בנוסף להכנה זאת לימדנו ה"משך חכמה" שבזמן שהיו עושים מעשה פרה - היו צריכים לקרוא את פרשת פרה מדאורייתא. וכך ביום הכיפורים, קוראים את מקרא הפרשה; וכן בימי המילואים - "מקרא פרשה מעכב". גם כאן יש לברר מהו הצורך בקריאה זאת.

הצד השווה לשלושת המעשים - שיש בהם הכנה לקראת דבר חשוב; אם טיהור המת, ואם הכנה לקראת כניסה למקדש. ומכאן עלינו לגזור צד שווה לכל דבר בעל חשיבות בחיינו.

יש להתכונן לקראת כל דבר קריטי וחשוב באופן יסודי וזה בשני מהלכים כפי שמצינו בשלושת העניינים הללו:

ראשית - "קריאת פרשה"! אם אנו עוסקים בעניין גדול כגון הלכות פסח - יש להתכונן, ללמוד, להכין - "שואלין ודורשין בהלכות הפסח שלושים יום קודם הפסח"! אם אדם מתחתן עליו להכין ולהכשיר את נפשו ע"י לימוד ההלכות שקשורות לתחום זה. לא די בהכנה נפשית עצמאית, הכרח הוא בלימוד, אם התורה מנחה אותנו ואם לאו ההכנה הנפשית לא תועילנו דבר.

וכך מצינו ביומא, שבסוף ימי בית שני הכוהנים ואפילו הכוהנים הגדולים לא ידעו קרוא וכתוב, אולם בית הדין קראו לפניהם; שכן כל דבר גדול דורש הכנה לימודית.

שנית - הכנה נפשית. ההכנה הנפשית נעשית ע"י היבדלות של שבוע. זאת כיוון שהשבוע הוא מחזור חיים שלם. בדומה לכך מנהג האשכנזים שהחתן והכלה אינם רואים זה את זה שבוע. כך גם פרישת כוהן גדול כדי להיכנס לפני ולפנים, ובזכות הכוהן גדול כל אחד מישראל מגיע לדבקות בקב"ה - ומכאן הבדלה לצורך הכנה בשתי רמות לימוד והרבה מאד הכנה נפשית.


לא עבר את ביקורת הרב

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)