אנשי כנסת הגדולה ותרומתם בימי בית שני

  • הרב אהרן ליכטנשטיין

download