ארמי אובד אבי

  • רבני ותלמידי הישיבה
לכבוד חג הפסח תשע"ט אנו שמחים לצרף לכם סדרת שיעורים על ליל הסדר. בשיח המתקיים בין הרב אמנון בזק לבין ראש הישיבה הרב יעקב מדן עולות שאלות יסוד על ליל הסדר והגדת הפסח. הפרק הראשון עוסק בשאלה למה פרשת מקרא ביכורים והדרשות על פסוקים אלו הם לב ליבה של ההגדה? הרב מדן מדגיש את מימד ההודאה שבפסוקים אלו. משם מרחיב הרב מדן לצורך במסורת ובחידוש שבליל הסדר.
פרק ב - ארבעת הבנים
פרק ג - חמשת החכמים שהיו מסובין בבני ברק
פרק ד - מרור זה שאנו אוכלים