בדיקת חמץ בשנה של ערב פסח שחל בשבת

  • הרב יוסף צבי רימון

download