"בית דינו של חשמונאי"

  • הרב יעקב מדן

"בית דינו של חשמונאי" - שינויים בהלכה היהודית בעקבות המרד החשמונאי

השיעור הועבר במוצאי שבת פרשת וישלח, יח בכסלו תשע"ז בבית המדרש מעל השטיבלך, קטמון, ירושלים

השיעור לע"נ מרים בת שאנט ודוד


download
22/12/16