בכור ומעשר שני בזמן הזה ס עא

  • הרב משה ליכטנשטיין

download