בעיית הרע א' - מעמד העולם ביחס לאלוקים (חמש דעות בהשגחה)

  • הרב עזרא ביק

download