בעלות מתנות כהונה לפני שנתנו

  • הרב יעקב מדן

download