דיון: האם יש שופטים בירושלים

  • הרב יעקב מדן וד"ר אביעד הכהן

download