דיון: האם יש שופטים בירושלים

  • ד"ר אביעד הכהן
הרב יעקב מדן וד"ר אביעד הכהן

download