דין פיגול במקרא ובחז"ל

  • הרב אמנון בזק

download