דינים נוספים בשמיטה

  • הרב יוסף צבי רימון

download