דיני שכנים ושכנות חלק ב - הגבלות על דיירים בבית משותף 

  • הרב מיכאל אדרעי

download