האם יש מצווה להקים מדינה?

  • הרב יצחק ברט

download