האם רצוי שאדם יהיה מונחה בעיקר על ידי שכל או על ידי רצון ונטיות הלב

  • הרב אהרן ליכטנשטיין

download