הדלקה על ידי שליח ומפלג המנחה

  • הרב יוסף צבי רימון

download