המשמעות הדתית וההשלכות של משפחות ההוכחות לקיום אלוקים (הטליאולוגית והקוסמולוגית)

  • הרב עזרא ביק

download