העונש על המפקד התיקון והמלחמה בארם

  • הרב יעקב מדן

download