הפן הנורמטיבי של סיפור מול הפן האנושי

  • הרב אהרן ליכטנשטיין

download