הרהורים לקראת יום השואה תשע"ח

  • רבני ותלמידי הישיבה
בין כ"ז בניסן לה' באייר, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן
זיכרון בסלון ערב יום השואה והגבורה תשע"ז, עם הרב יואל בן-נון, דור שני לשואה
יום השואה תשנ"ה, שיחה מפי מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
עדות ליום השואה, נמסר ביום השואה תשע"א ע"י מר משה ברין, אבא של הרב שלמה ברין, ובנו של הרב שלמה זאב ברין, בן עזריאל אלתר הי"ד, שנספה עם רוב בני קהילתו, קהילת כארשניצה,באלול תש"ב, 1942
 
11/04/18