הריגת סיסרא השאלה המוסרית הכפולה

  • הרב יעקב מדן

download