השמיטה והתודעה ההלכתית

  • הרב ברוך גיגי

download
23/01/15