ושפטו את העם משפט צדק היחס בין משפט וצדק -

  • הרב יעקב אריאל

download