יוצר אור (ישעיהו מ`ה)

  • הרב עדיאל זימרן

יוצר אור (ישעיהו מ"ה)

מספר פעמים בתנ"ך אנו מוצאים תיאורים של הקב"ה כיוצר וכמחולל הבריאה. דוגמא לכך ניתן לראות בישעיה מ"ה:

"לְמַעַן יֵדְעוּ מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ וּמִמַּעֲרָבָה כִּי אֶפֶס בִּלְעָדָי, אֲנִי ה' וְאֵין עוֹד, יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ, עֹשֶׂה שָׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע, אֲנִי ה' עֹשֶׂה כָל אֵלֶּה".

פסוק זה מוכר לנו גם מברכת המאורות שבתפילת שחרית. מדוע מתאר הנביא את הקב"ה כ"בורא העולם" בהווה, ולא כ"מי שאמר והיה העולם" בעבר? הסבר אחד מובא בספר הכוזרי (ג', יא):

"שאין עניין הבריאה דומה לעניין המלאכה. כי האומן - כשהוא עושה רחיים על הדמיון וילך לו, ויעשו הרחיים מה שבעבורו נעשו. והבורא יתברך בורא האיברים ונותן להם כוחות וממשיך להם עם הרגעים, ואילו היו מעלים על לב הסתלקות השגחתו והנהגתו רגע אחד - היה נפסד העולם כולו".

החבר מסביר לכוזרי שבניגוד לאדם, היוצר דבר ואח"כ היצירה מתקיימת מאליה ועומדת בזכות עצמה, הקב"ה מקיים את העולם בכל רגע, ובלא רצונו הפוזיטיבי להחיות את העולם - יהא העולם כלה ברגע. לפי פירוש זה, הנביא מדגיש לעם ישראל שאין מציאות סתמית. אף שניתן היה לחשוב שעולם כמנהגו נוהג והקב"ה ביכולתו להתערב ולשנות סדרי בראשית, הכוזרי מדגיש שהעולם אינו נוהג מכוח ההתמדה, והקב"ה מעצב בכל רגע את פני הדברים.

כיוון נוסף להבנת העניין (שמקורו בכתביו של הרמן כהן), הוא שפירוש המילים "יוצר אור ובורא חושך" אינו 'יוצר ובורא', אלא 'מאפשר יצירה ומאפשר בריאה'. מובן המילה 'יצירה' כאן דומה למובנה במשפט 'השפה יוצרת תקשורת'. השפה אינה מִדַּבֵּרֶת מאליה ויוצרת תקשורת, אלא היא מאפשרת לנו לתקשר. השפה היא חומר הגלם של התקשורת, ובזכותה היא קיימת. בצורה דומה, ייתכן שהביטוי "יוצר אור" פירושו שמציאותו של הקב"ה היא הסיבה הבלעדית המאפשרת והמצדיקה את קיומו של העולם. כאילו רוצים אנו לומר שהבריאה כולה אינה עומדת כיצירה שלמה וגמורה אלא מכוח מציאותו של הקב"ה בתוכה. לפי הבנה זו, כוונת הנביא היא שהמציאות היום-יומית והחוֹלִית הנגלית לעיננו מכילה בתוכה מציאות אלוקית, אליה צריך לשאוף ואותה יש לחפש.

לסיכום, אם כן, הבאנו שני פירושים לפסוק "יוצר אור ובורא חושך". האחד, לפי דברי הכוזרי - הקב"ה מחיה את העולם בכל רגע, וישנה השגחה על כל המתרחש בעולם. השני - הקב"ה נמצא בעולם כחלק מהותי מהבריאה, ועל האדם לחזר אחריו ולחפשו אף במקומות האפלים .