יש כח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה

  • הרב משה ליכטנשטיין

download