כריתת חוזים על פי הלכה

  • הרב מיכאל אדרעי

download