לעילוי נשמתו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל (יום ירושלים תרצג - ר"ח אייר תשעה)

  • רבני ותלמידי הישיבה

אזכרה ליום השנה הראשון למו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל. האירוע המרכזי בהשתתפות ד"ר טובה ליכטנשטיין, הרב חיים סבתו, הרב משה ליכטנשטיין והרב עודד מיטלמן.